Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ

Datum zasedání Zápis: Usnesení Přílohy
20.09.2022 usneseni zastupitelstva 2022 09 20.pdf (pdf, 204.46 KB) priloha k usneseni 40 2022 ro 20-26 2022.pdf (pdf, 451.08 KB) priloha k usneseni 40 2022 ro 27 2022.pdf (pdf, 227.73 KB) Odkaz na audio záznam
27.06.2022 usneseni zastupitelstva 2022 06 28 29.pdf (pdf, 248.37 KB) priloha k usneseni z 26 2022 3.pdf (pdf, 1.16 MB) priloha k usneseni z 26 2022 gp.pdf (pdf, 1.12 MB) priloha k usneseni z 26 2022 navrh smlouvy.pdf (pdf, 628.47 KB) priloha k usneseni z 26 2022 vypis kn.pdf (pdf, 129.08 KB) priloha k usneseni z 28 2022 pripominky k mp.pdf (pdf, 1.74 MB) priloha k usneseni z 29 2022 0a zaverecny ucet 2021 obsah.pdf (pdf, 413.71 KB) priloha k usneseni z 29 2022 0b navrh zaverecny ucet 2021 cisla stranek.pdf (pdf, 1.09 MB) priloha k usneseni z 29 2022 1a zprava o vysledku prezkoumani hospodareni 2021 priloha 1a.pdf (pdf, 1.97 MB) priloha k usneseni z 29 2022 1b prijata opatreni za rok 2021 z konecneho prezkumu - priloha c. 1b.pdf (pdf, 473.36 KB) priloha k usneseni z 29 2022 2 vykaz fin 2-12 m 2021 - priloha c. 2.pdf (pdf, 81.6 KB) priloha k usneseni z 29 2022 3 bilance prijmu a vydaju 2021 - priloha c. 3.pdf (pdf, 48.68 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4a prehled financniho vyporadani 2021- priloha c. 4a.pdf (pdf, 374.38 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4b financni vyporadani se sr - priloha c. 4b.pdf (pdf, 759.06 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4c financni vyporadani s hmp - priloha c. 4c.pdf (pdf, 613.12 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4d zaznam z jednani o fv 2021 - priloha c. 4d.pdf (pdf, 1.62 MB) priloha k usneseni z 29 2022 5 investice realizovane v roce 2021 - priloha c. 5.pdf (pdf, 656.04 KB) priloha k usneseni z 29 2022 6 penezni fondy 2021 - priloha 6.pdf (pdf, 645.18 KB) priloha k usneseni z 29 2022 7 zavazky 2021 hc i vhc - priloha c. 7.pdf (pdf, 717.12 KB) priloha k usneseni z 29 2022 8 pohledavky 2021 hc i vhc - priloha c. 8.pdf (pdf, 595 KB) priloha k usneseni z 29 2022 9 inventarizace za rok 2021 - priloha c. 9.pdf (pdf, 903.44 KB) priloha k usneseni z 29 2022 10 prispevkove organizace - hospodareni zakonne fondy 2021 - priloha c. 10.pdf (pdf, 560.37 KB) priloha k usneseni z 29 2022 11a organizacni slozka jsdh libus 2021 - priloha c. 11a.pdf (pdf, 592.21 KB) priloha k usneseni z 29 2022 11b organizacni slozka jsdh pisnice 2021 - priloha c. 11b.pdf (pdf, 587.45 KB) priloha k usneseni z 29 2022 12 vedlejsi hospodarska cinnost 2021 - priloha c. 12.pdf (pdf, 428.57 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr. rozp. 9 -ro 19.pdf (pdf, 416.22 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr.rozp . 3 - ro 3-8.pdf (pdf, 459.05 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr.rozp . 4 -ro 9-10.pdf (pdf, 232.27 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr.rozp . 6 - ro 12-16.pdf (pdf, 439.32 KB) priloha k usneseni z 32 2022 navrh smlouvy.pdf (pdf, 810.9 KB) priloha k usneseni z 32 2022 tabulka zadosti o dotace 2022 vyssi nez 50 000- kc.pdf (pdf, 313.54 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
05.04.2022 usneseni zastupitelstva 2022 04 05.pdf (pdf, 223.77 KB) priloha k usneseni 11 2022 inv soupis jsdh libus.pdf (pdf, 34.27 KB) priloha k usneseni 11 2022 inv soupis jsdh pisnice.pdf (pdf, 37.07 KB) priloha k usneseni 11 2022 jsdh libus.pdf (pdf, 184.82 KB) priloha k usneseni 11 2022 jsdh pisnice.pdf (pdf, 185.13 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms k lukam.pdf (pdf, 276.29 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms ke kasne.pdf (pdf, 275.37 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms lojovicka.pdf (pdf, 276.7 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms mezi domy.pdf (pdf, 276.96 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl zs meterologicka.pdf (pdf, 276.63 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 9 ke zl zs pisnice.pdf (pdf, 278.97 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms k lukam.pdf (pdf, 53.01 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms ke kasne.pdf (pdf, 56.44 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms lojovicka.pdf (pdf, 57.38 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms mezi domy.pdf (pdf, 58.07 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol zs l conka.pdf (pdf, 51.61 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol zs meteo.pdf (pdf, 64.12 KB) priloha k usneseni 18 2022 inventarizacni zprava 2021 1.pdf (pdf, 101.24 KB) priloha k usneseni 18 2022 ucetni zaverka.pdf (pdf, 11.2 MB) priloha k usneseni 18 2022 zaverecna zprava k inventarizaci.pdf (pdf, 219.6 KB) priloha k usneseni 18 2022 zprava o vysledku prezkoumani hospodareni.pdf (pdf, 1.96 MB) priloha k usneseni 19 2022 ro 2 - navys.provozn.prispevku zs ms - pomoc ukrajine 2.pdf (pdf, 406.85 KB) priloha k usneseni 21 2022 ro 1 - rezerva hmp.pdf (pdf, 409.48 KB) priloha k usneseni 22 2022 dodatek.pdf (pdf, 191.46 KB) priloha k usneseni 23 2022 dodatek.pdf (pdf, 341.53 KB) Odkaz na audio záznam
11.01.2022 Odkaz na audio záznam
11.01.2022 usneseni zastupitelstva 2022 01 11.pdf (pdf, 230.29 KB) priloha k usneseni z 2 2022 rozpocet 2022.pdf (pdf, 1.14 MB) priloha k usneseni z 3 2022.pdf (pdf, 283.44 KB) priloha k usneseni z 4 2022 cestne prohlaseni.pdf (pdf, 435.32 KB) priloha k usneseni z 4 2022 dotacni program.pdf (pdf, 811.29 KB) priloha k usneseni z 4 2022 formular vyuctovani.pdf (pdf, 695.63 KB) priloha k usneseni z 4 2022 identifikace zadatele.pdf (pdf, 984.05 KB) priloha k usneseni z 4 2022 jmenovani komisi.pdf (pdf, 522.36 KB) priloha k usneseni z 4 2022 priloha cast b.pdf (pdf, 707.83 KB) priloha k usneseni z 4 2022 verejnopravni smlouva.pdf (pdf, 815.18 KB) priloha k usneseni z 4 2022 vzor prilohy.pdf (pdf, 661.66 KB) priloha k usneseni z 5 2022.pdf (pdf, 372.75 KB) priloha k usneseni z 6 2022 ro 30.pdf (pdf, 420.17 KB) priloha k usneseni z 6 2022 ro 31.pdf (pdf, 405.27 KB) priloha k usneseni z 6 2022 ro 32.pdf (pdf, 418.04 KB) priloha k usneseni z 7 2022.pdf (pdf, 60.34 KB) priloha k usneseni z 9 2022.pdf (pdf, 490.6 KB)
07.12.2021 usneseni zastupitelstva 2021 12 07.pdf (pdf, 204 KB) priloha k usneseni c 50 2021 smlouva hanaj.pdf (pdf, 220.51 KB) priloha k usneseni c 48 2021 ro 27 28.pdf (pdf, 414.81 KB) priloha k usneseni c 48 2021 ro 29.pdf (pdf, 419.09 KB) priloha k usneseni c 46 pravidela provizoria.pdf (pdf, 43.93 KB) Odkaz na audio záznam
20.09.2021 usneseni zastupitelstva 2021 09 20.pdf (pdf, 223.73 KB) priloha k usneseni c 36 2021 smlouva oin.pdf (pdf, 744.17 KB) priloha k usneseni c 37 2021 darovaci smlouva.pdf (pdf, 443.72 KB) priloha k usneseni c 38 2021 smlouva smenna.pdf (pdf, 189.28 KB) priloha k usneseni c 39 2021 lesik dobronicka.pdf (pdf, 96.21 KB) priloha k usneseni c 40 2021 ro 25-26.pdf (pdf, 423.29 KB) priloha k usneseni c 41 2021 navrh smlouvy.pdf (pdf, 380.01 KB) priloha k usneseni c 42 2021 ro 18-21.pdf (pdf, 448.1 KB) priloha k usneseni c 42 2021 ro 23.pdf (pdf, 411.07 KB)
20.09.2021
20.09.2021 Odkaz na audio záznam
29.06.2021 usneseni zastupitelstva 2021 06 29.pdf (pdf, 257.37 KB) priloha k usneseni c 23 2021 studie zs libus.pdf (pdf, 120.73 KB) priloha k usneseni c 25 2021 ro 9.pdf (pdf, 233 KB) priloha k usneseni c 25 2021 ro 10.pdf (pdf, 411.36 KB) priloha k usneseni c 25 2021 ro 11.pdf (pdf, 408.32 KB) priloha k usneseni c 25 2021 ro 12.pdf (pdf, 413.82 KB) priloha k usneseni c 25 2021 ro 13-16.pdf (pdf, 431.1 KB) priloha k usneseni c 25 2021 ro 17.pdf (pdf, 422.21 KB) priloha k usneseni c 26 2021 ro 22.pdf (pdf, 230.24 KB) priloha k usneseni c 30 dodatek vc. priloh.pdf (pdf, 209.48 KB) priloha k usneseni c 32 2021 komunitni plan.pdf (pdf, 2.54 MB) priloha k usneseni c 34 2021 ro 24.pdf (pdf, 412.56 KB) priloha k usneseni c 34 2021 smlouva dar morava.pdf (pdf, 343.4 KB) processed priloha k usneseni c 33 2021 zprava kv 2020.pdf (pdf, 133.04 KB) Odkaz na audio záznam

Stránky