Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ

Datum zasedání Zápis: Usnesení Přílohy
08.04.2019 Odkaz na audio záznam

08.04.2019 processed usneseni zastupitelstva 2018 04 08.pdf (pdf, 124.24 KB)
priloha usneseni z 18 2019.pdf (pdf, 195 KB)
priloha usneseni z 22 2019 1.pdf (pdf, 185.32 KB)
priloha usneseni z 22 2019 2.pdf (pdf, 393.58 KB)
priloha usneseni z 22 2019 3.pdf (pdf, 183.85 KB)
priloha usneseni z 22 2019 4.pdf (pdf, 717.65 KB)
priloha usneseni z 23 2019 1.pdf (pdf, 24.5 KB)
priloha usneseni z 23 2019 2.pdf (pdf, 27.89 KB)
priloha usneseni z 23 2019 3.pdf (pdf, 27.62 KB)
priloha usneseni z 23 2019 4.pdf (pdf, 27.53 KB)
priloha usneseni z 23 2019 5.pdf (pdf, 33.03 KB)
priloha usneseni z 23 2019 6.pdf (pdf, 27.29 KB)
priloha usneseni z 23 2019 7.pdf (pdf, 278.12 KB)
priloha usneseni z 23 2019 8.pdf (pdf, 276.95 KB)
priloha usneseni z 23 2019 9.pdf (pdf, 277.86 KB)
priloha usneseni z 23 2019 10.pdf (pdf, 279.45 KB)
priloha usneseni z 23 2019 11.pdf (pdf, 277.12 KB)
priloha usneseni z 23 2019 12.pdf (pdf, 281.59 KB)
priloha usneseni z 24 2019.pdf (pdf, 403.36 KB)
priloha usneseni z 25 2019 1.pdf (pdf, 24.06 KB)
priloha usneseni z 25 2019 2.pdf (pdf, 25.59 KB)
priloha usneseni z 25 2019 3.pdf (pdf, 49.93 KB)
priloha usneseni z 25 2019 4.pdf (pdf, 156.72 KB)


21.01.2019 Usnesení (pdf, 247.21 KB)
Dotační program (pdf, 1.78 MB)
Příloha (pdf, 69.66 KB)
Příloha (pdf, 231.67 KB)
Odkaz na audio záznam, Odkaz na audio záznam, Odkaz na audio záznam

05.11.2018 Změny rozpočtu (pdf, 170.33 KB)
Změny rozpočtu (pdf, 51.99 KB)
Dodatek 1 smlouvy o výpůjčce MS Mezi Domy (pdf, 86.22 KB)
Usnesení zastupitelstva (pdf, 227.65 KB)
Odkaz na audio záznam

12.09.2018 Usnesení zastupitelstva (pdf, 220.65 KB)
prodejní cena pozemků parc. č. 10/1 0 výměře 343 m2 (pdf, 33.46 KB)
Smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku parc. č. 8/1 o výměře 1699 m2, části pozemku parc.č. lO/l o výměře 138,3 m2 (pdf, 427.31 KB)
Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení mezi MC Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš (pdf, 145.36 KB)
Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemků parc. č. 922/14 a parc.č. 910/67 (pdf, 286.97 KB)
Změna územního plánu, parc. č. 928, parc. č. 929, parc. č. 930, část parc. č. 922/14, část parc. č. 910/67, (pdf, 68.93 KB)
Změna územního plánu, parcela č. 669/11 (pdf, 33.57 KB)
Změna územního plánu, parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10 (pdf, 105.23 KB)
Směnná smlouva s Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong (pdf, 324.15 KB)
Směnná smlouva Smolkovi (pdf, 299.39 KB)
Odměny FV KV (pdf, 29.83 KB)
Navýšení objemu rozpočtu (pdf, 75.65 KB)
Změny rozpočtu (pdf, 69.43 KB)
Zpráva o činnosti FV (pdf, 26.92 KB)
Zpráva o činnosti rady (pdf, 26.38 KB)
Člen školské rady (pdf, 33.56 KB)
Odkaz na audio záznam

20.06.2018 Usnesení zastupitelstva (pdf, 253.11 KB)
Usnesení č.18/2018 (pdf, 112.89 KB)
Usnesení č.19/2018 (pdf, 58.04 KB)
Usnesení č.20/2018 (pdf, 36.67 KB)
Usnesení č.21/2018 (pdf, 32.08 KB)
Usnesení č.22/2018 vč. příloh (pdf, 72.91 KB)
Usnesení č.23/2018 (pdf, 28.37 KB)
Usnesení č.24/2018 (pdf, 37.08 KB)
Usnesení č.25/2018 (pdf, 33.23 KB)
Usnesení č.26/2018 vč. příloh (pdf, 167.44 KB)
Usnesení č.27/2018 vč. příloh (pdf, 901.9 KB)
Usnesení č.28/2018 (pdf, 52.66 KB)
Usnesení č.29/2018 vč. příloh (pdf, 67.61 KB)
Usnesení č.30/2018 vč. příloh (pdf, 325.91 KB)
Usnesení č.31/2018 vč. příloh (pdf, 294.43 KB)
Usnesení č.32/2018 (pdf, 195.84 KB)
připomínky-výkresy (pdf, 6.26 MB)
připomínky ZMČ (pdf, 304.49 KB)
Odkaz na audio záznam, Odkaz na audio záznam

18.04.2018 usneseni zastupitelstva 2018 04 18.pdf (pdf, 209.84 KB)
processed u z 8 2018.pdf (pdf, 445.57 KB)
processed u z 9 2018.pdf (pdf, 940.65 KB)
processed u z 10 2018.pdf (pdf, 299.55 KB)
processed u z 11 2018.pdf (pdf, 32.7 KB)
processed u z 12 2018.pdf (pdf, 427.77 KB)
processed u z 13 2018.pdf (pdf, 26.34 KB)
processed u z 14 208.pdf (pdf, 29.98 KB)
processed u z 15 2018.pdf (pdf, 113.52 KB)
processed u z 16 2018.pdf (pdf, 24.08 KB)
processed u z 17 2018.pdf (pdf, 24.79 KB)
Odkaz na audio záznam

24.01.2018 usneseni zastupitelstva 2018 01 24.pdf (pdf, 445.33 KB)
processed u 1 2018 podnet obcanu.pdf (pdf, 1 MB) processed u 2 2018 rozpocet.pdf (pdf, 5.27 MB) processed u 3 2018 zmocneni r.pdf (pdf, 890.72 KB) processed u 4 2018 dotacni program.pdf (pdf, 22.98 MB) processed u 5 2018 prevod bd.pdf (pdf, 742.12 KB) processed u 6 2018 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 10.86 MB) processed u 7 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 645.3 KB)
Odkaz na audio záznam

29.11.2017 processed u 37 2017 up 557 59 557 133.pdf (pdf, 717.94 KB)
processed u 38 2017 up 866 2.pdf (pdf, 660.03 KB)
processed u 39 2017 uzemni studie.pdf (pdf, 16.36 MB)
processed u 40 2017 rozpoctove provizorium.pdf (pdf, 930.48 KB)
processed u 41 2017 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 13.31 MB)
processed u 42 2017 stockovi.pdf (pdf, 2.24 MB)
processed u 43 2017 bambule.pdf (pdf, 3.06 MB)
processed u 44 2017 skolska rada.pdf (pdf, 786.02 KB)
processed u 45 2017 odmeny clenum vyboru.pdf (pdf, 735.27 KB)
processed u 46 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 696.76 KB)
usneseni zastupitelstva 2017 11 29.pdf (pdf, 214.89 KB)
Odkaz na audio záznam

20.09.2017 processed u z 27 2017 kupni smlouva parc c 695.pdf (pdf, 425.03 KB)
processed u z 28 2017 drtinovi.pdf (pdf, 331.82 KB)
processed u z 29 2017 odejmuti pozemku.pdf (pdf, 30.5 KB)
processed u z 30 2017 vo.pdf (pdf, 38.96 KB)
processed u z 31 2017 mestellerovi.pdf (pdf, 34.99 KB)
processed u z 32 2017 10p.pdf (pdf, 31.56 KB)
processed u z 33 2017 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 538.91 KB)
processed u z 34 2017 fce starosta.pdf (pdf, 32.25 KB)
processed u z 35 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 29.01 KB)
processed u z 36 2017 zapis fv.pdf (pdf, 40.29 KB)
usneseni zastupitelstva 2017 09 20.pdf (pdf, 219.59 KB)
Odkaz na audio záznam

21.06.2017 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 21.6.2017 č. 17-26 včetně příloh (pdf, 223.59 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 25 2017 Hercesa.pdf (pdf, 389 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 24 2017 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 4.88 MB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U Z 23 2017 zaverecny ucet.pdf (pdf, 504.16 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) 2 ucetni zaverka vykaz zisku a ztraty.pdf (pdf, 262.33 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 22 2017 ucetni zaverka.pdf (pdf, 240.76 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 21 2017 inventarizace.pdf (pdf, 1.74 MB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 20 2017 Domov senioru.pdf (pdf, 267.73 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 19 2017 Zmena UPn 934 3.pdf (pdf, 277.76 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 18 2017 Zmena UP 558 1.pdf (pdf, 2.31 MB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 17 2017 zadost obcanu.pdf (pdf, 355.1 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 21.6.2017 č. 17-26 (pdf, 224.66 KB)
5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB)
Odkaz na audio záznam

29.03.2017 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29.3.2017 č. 7-16 včetně příloh (pdf, 2.04 MB)
U 16 2017 zprava o cinnosti R.pdf (pdf, 241.58 KB)
U 15 2017 dodatek ZS Conka.pdf (pdf, 642.77 KB)
U 14 2017 pocet obyvatel.pdf (pdf, 244.82 KB)
U 13 2017 Zprava KV.pdf (pdf, 258.73 KB)
U 12 2017 prevod clenstvi BD Libus.pdf (pdf, 262.22 KB)
U 11 2017 dodatek Luna.pdf (pdf, 686.76 KB)
U 10 2017 dotacni program.pdf (pdf, 1.09 MB)
U 9 2017 dodatky zrizovacich listin.pdf (pdf, 3.65 MB)
U 8 2017 zplnomocneni Rady.pdf (pdf, 324.07 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29.3.2017 č. 7-16 (pdf, 237.51 KB)
Odkaz na audio záznam

08.02.2017 U 6 2017 zprava o cinnosti R.pdf (pdf, 247.44 KB)
U 5 2017 zprava o cinnosti FV.pdf (pdf, 245.71 KB)
U 4 2017 kupni smlouva Satalska.pdf (pdf, 2.18 MB)
U 3 2017 rozp zmeny.pdf (pdf, 267.24 KB)
U 2 2017 ukol KV.pdf (pdf, 328.18 KB)
U 1 2017 zamer prodeje.pdf (pdf, 250.29 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 8.2.2017 č. 1-6 (pdf, 218.65 KB)
Odkaz na audio záznam

30.11.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 30.11.2016 č. 55-67 včetně příloh (pdf, 231.85 KB)
U Z 66 2016 rozpoctove provizorium.pdf (pdf, 245.37 KB)
U Z 65 2016 rozp zmeny.pdf (pdf, 255.62 KB)
U Z 64 2016 cele.pdf (pdf, 2.02 MB)
U Z 63 2016 BD Zvonicka.pdf (pdf, 279.32 KB)
U Z 62 2016 odejmuti pozemku Metro.pdf (pdf, 270.56 KB)
U Z 61 2016 UP Klenovicka.pdf (pdf, 247.66 KB)
U Z 60 2016 cele.pdf (pdf, 2.04 MB)
U Z 59 2016 cele.pdf (pdf, 2.1 MB)
U Z 58 2016 cele.pdf (pdf, 1.45 MB)
U Z 57 2016.pdf (pdf, 222.82 KB)
U Z 56 2016.pdf (pdf, 252.36 KB)
U Z 55 2016 sidliste Pisnice.pdf (pdf, 910.24 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 30.11.2016 č. 55-67 (pdf, 228.2 KB)
Odkaz na audio záznam

14.09.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 14.9.2016 č. 43-54 včetně příloh (pdf, 222.8 KB)
U 53 2016 zmocneni Rady.pdf (pdf, 311.29 KB)
U 52 2016 10P.pdf (pdf, 246.83 KB)
U 51 2016 MA21.pdf (pdf, 229.26 KB)
U 50 2016 BD Kuthan.pdf (pdf, 244.46 KB)
U 49 2016 BD Schneiderova.pdf (pdf, 246.39 KB)
U 48 2016 Klenovicka II.pdf (pdf, 238.7 KB)
U 47 2016 Klenovicka I.pdf (pdf, 263.23 KB)
U 46 2016 odejmuti pozemku.pdf (pdf, 283.8 KB)
U 45 2016 vc priloh.pdf (pdf, 2.05 MB)
U 44 2016 vc priloh.pdf (pdf, 3.25 MB)
U 43 2016 UP Kudrna.pdf (pdf, 248.65 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 14.9.2016 č. 43-54 (pdf, 297.03 KB)
Odkaz na audio záznam

29.06.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29.6.2016 č. 30-42 včetně příloh (pdf, 13.44 MB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 36 16 ucetni zaverka.pdf (pdf, 182.54 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 42 16 prevod BD Libus Chejna.pdf (pdf, 202.45 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 41 16 zprava o cinnosti Rady.pdf (pdf, 186.5 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 40 16 odmeny FV KV.pdf (pdf, 210.19 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 39 2016 cele.pdf (pdf, 1.92 MB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 38 2016 cele.pdf (pdf, 3.09 MB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 37 2016 cele.pdf (pdf, 1.44 MB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 35 16 zaverecny ucet rok 2015.pdf (pdf, 191.62 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 34 16 zprava prezkoumani hospodareni.pdf (pdf, 203.9 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 33 2016 cele.pdf (pdf, 1.28 MB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 32 16 hasicarna SDH Pisnice.pdf (pdf, 341.96 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) U 30 16 petice.pdf (pdf, 268.06 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB) Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29.6.2016 č. 30-42 (pdf, 298.01 KB)
16 Zav ucet.pdf (pdf, 222.41 KB) 15 Zav ucet.pdf (pdf, 692.25 KB) 14 Zav ucet.pdf (pdf, 899.34 KB) 13 Zav ucet II.pdf (pdf, 5.27 MB) 13 Zav ucet.pdf (pdf, 6.03 MB) 12 Zav ucet.pdf (pdf, 740.34 KB) 11 Zav ucet.pdf (pdf, 2.98 MB) 10 Zav ucet.pdf (pdf, 758.61 KB) 9 Zav ucet.pdf (pdf, 448.48 KB) 8 Zav ucet.pdf (pdf, 297.27 KB) 7 Zav ucet.pdf (pdf, 295.65 KB) 6 Zav ucet.pdf (pdf, 1.45 MB) 5 Zav ucet.pdf (pdf, 1.6 MB) 4 Zav ucet.pdf (pdf, 556.91 KB) 3 Zav ucet.pdf (pdf, 690.27 KB) 2 Zav ucet.pdf (pdf, 3.62 MB) 1 Zav ucet.pdf (pdf, 1.85 MB)
Odkaz na audio záznam

06.04.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 6.4.2016 č. 14-29 včetně příloh (pdf, 10.3 MB)
U 29 2016.pdf (pdf, 224.89 KB)
U 28 2016.pdf (pdf, 225.57 KB)
U 27 2016.pdf (pdf, 1.12 MB)
U 26 2016.pdf (pdf, 2.04 MB)
U 25 2016.pdf (pdf, 310.69 KB)
U 24 2016.pdf (pdf, 3.51 MB)
U 22 2016.pdf (pdf, 1.49 MB)
U 21 2016.pdf (pdf, 1.46 MB)
U 20 2016.pdf (pdf, 853.7 KB)
U 19 2016.pdf (pdf, 653.24 KB)
U 18 2016.pdf (pdf, 703.79 KB)
U 17 2016.pdf (pdf, 3.19 MB)
U 16 2016.pdf (pdf, 394.08 KB)
U 15 2016.pdf (pdf, 268.97 KB)
U 14 2016.pdf (pdf, 223.93 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 6.4.2016 č. 14-29 (pdf, 389.3 KB)
Odkaz na audio záznam

03.02.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 3.2.2016 č. 1-13 včetně příloh (pdf, 271.22 KB)
U Z 13 2016.pdf (pdf, 221.1 KB)
U Z 12 2016.pdf (pdf, 222.68 KB)
U Z 11 2016.pdf (pdf, 240.38 KB)
U Z 10 2016.pdf (pdf, 4.82 MB)
U Z 9 2016.pdf (pdf, 666.14 KB)
U Z 8 2016.pdf (pdf, 238.6 KB)
U Z 6 2016.pdf (pdf, 1.03 MB)
U Z 5 2016.pdf (pdf, 937.91 KB)
U Z 4 2016.pdf (pdf, 306.14 KB)
U Z 3 2016.pdf (pdf, 3.09 MB)
U Z 2 2016.pdf (pdf, 898.31 KB)
U Z 1 2016.pdf (pdf, 4.07 MB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 3.2.2016 č. 1-13 (pdf, 299.81 KB)
Odkaz na audio záznam

11.11.2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 11.11.2015 č. 45-55 včetně příloh (pdf, 221.67 KB)
U 54 2015 Kontroly hazard.pdf (pdf, 286.11 KB)
U 53 2015 Smlouva bud kupni BAFart.pdf (pdf, 2.21 MB)
U 52 2015 Prodej Satalska.pdf (pdf, 294.18 KB)
U 51 2015 Kupni smlova K Lukam.pdf (pdf, 1.87 MB)
U 50 2015 Dodatek Zvonicka.pdf (pdf, 773.61 KB)
U 49 2015 Rozpoctove provizorium.pdf (pdf, 244.54 KB)
U 48 2015 Rozpoctova zmena 4.pdf (pdf, 1003.6 KB)
U 47 2015 Dodatek ZL ZS Meteo.pdf (pdf, 498.06 KB)
U 46 2015 Smlouva vypujcka ZS Meteo.pdf (pdf, 2.12 MB)
U 45 2015 Rezidence Mecholupy.pdf (pdf, 624.52 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 11.11.2015 č. 45-55 (pdf, 467.43 KB)
Odkaz na audio záznam, Odkaz na audio záznam

16.09.2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 16.9.2015 č. 36-44 včetně příloh (pdf, 231.11 KB)
U 43 2015.pdf (pdf, 336.99 KB)
U 42 2015.pdf (pdf, 330.83 KB)
U 41 2015.pdf (pdf, 214.9 KB)
U 40 2015.pdf (pdf, 214.75 KB)
U 39 2015 priloha.pdf (pdf, 608.44 KB)
U 38 2015.pdf (pdf, 245.31 KB)
U 37 2015 priloha.pdf (pdf, 767.48 KB)
U 36 2015.pdf (pdf, 353.76 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 16.9.2015 č. 36-44 (pdf, 160 KB)
Odkaz na audio záznam

24.06.2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 24.6.2015 č. 26-35 včetně příloh (pdf, 220.61 KB)
U 34 2015.pdf (pdf, 234.11 KB)
U 33 2015.pdf (pdf, 270.82 KB)
U 32 2015.pdf (pdf, 1.06 MB)
U 31 2015.pdf (pdf, 246.8 KB)
U 30 2015.pdf (pdf, 8.29 MB)
U 29 2015.pdf (pdf, 294.97 KB)
U 28 2015.pdf (pdf, 2.07 MB)
U 27 2015.pdf (pdf, 1.06 MB)
U 26 2015.pdf (pdf, 287.87 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 24.6.2015 č. 26-35 (pdf, 145.07 KB)
Odkaz na audio záznam

20.05.2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 20.5.2015 č. 17-25 včetně příloh (pdf, 223.75 KB)
U 24 2015.pdf (pdf, 1.78 MB)
U 23 2015.pdf (pdf, 567.66 KB)
U 22 2015.pdf (pdf, 2.86 MB)
U 21 2015.pdf (pdf, 265.37 KB)
U 20 2015.pdf (pdf, 278.96 KB)
U 19 2015.pdf (pdf, 1.05 MB)
U 18 2015.pdf (pdf, 572.47 KB)
U 17 2015.pdf (pdf, 220.95 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 20.5.2015 č. 17-25 (pdf, 184.08 KB)
Odkaz na audio záznam

25.03.2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 25.3.2015 č. 5-16 včetně příloh (pdf, 223.1 KB)
U Z 15 2015.pdf (pdf, 273.21 KB)
U Z 14 2015.pdf (pdf, 236.38 KB)
U Z 13 2015.pdf (pdf, 5.2 MB)
U Z 12 2015.pdf (pdf, 1.48 MB)
U Z 11 2015.pdf (pdf, 3.03 MB)
U Z 10 2015.pdf (pdf, 227.58 KB)
U Z 9 2015.pdf (pdf, 230.69 KB)
U Z 8 2015.pdf (pdf, 955.45 KB)
U Z 7 2015.pdf (pdf, 231.17 KB)
U Z 6 2015.pdf (pdf, 412.31 KB)
U Z 5 2015.pdf (pdf, 2.27 MB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 25.3.2015 č. 5-16 (pdf, 163.11 KB)


18.02.2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 18.2.2015 č. 1-4 včetně příloh (pdf, 216.87 KB)
U 3 2015.pdf (pdf, 4.21 MB)
U 2 2015.pdf (pdf, 1.15 MB)
U 1 2015.pdf (pdf, 528.32 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 18.2.2015 č. 1-4 (pdf, 201.71 KB)


04.12.2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 4.12.2014 č. 8-16 včetně příloh (pdf, 217.49 KB)
U 15 2014 Hercesa.pdf (pdf, 4.16 MB)
U 14 2014 prevod clenstvi BD.pdf (pdf, 240.14 KB)
U 13 2014 Skolske rady.pdf (pdf, 279.35 KB)
U 12 2014 rozpoctova zmena 4.pdf (pdf, 1.18 MB)
U 11 2014 rozpoctove provizorium.pdf (pdf, 241.9 KB)
U 10 2014 odmeny Z.pdf (pdf, 590.28 KB)
U 9 2014 KV.pdf (pdf, 246.88 KB)
U 8 2014 FV.pdf (pdf, 245.51 KB)
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 4.12.2014 č. 8-16 (pdf, 253.43 KB)


05.11.2014 Usnesení ustavujícího zastupitelstva ze dne 5.11.2014 č. 1-7 (pdf, 199.92 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) U 6 2014 predseda Financniho vyboru.pdf (pdf, 183.51 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) U 5 2014 predseda Kontrolniho vyboru.pdf (pdf, 183.68 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) U 4 2014 podepisovani dolozek.pdf (pdf, 203.82 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) U 3 2014 volba jednotlivych zastup starosty.pdf (pdf, 222.9 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) U 2 2014 volba neuvolnenych zastup starosty.pdf (pdf, 205.36 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) U 1 2014 volba neuvol starosty.pdf (pdf, 208.4 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB) Usnesení ustavujícího zastupitelstva ze dne 5.11.2014 č. 1-7 - výpis (pdf, 133.44 KB)
Zápis ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva ze dne 5.11.2014 (pdf, 294.8 KB)