Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ

Datum zasedání Zápis: Usnesení Přílohy
25.06.2019 Usnesení zastupitelstva (pdf, 201.37 KB) Odkaz na audio záznam
25.06.2019 processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 1.pdf (pdf, 317.61 KB) processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 2.pdf (pdf, 177.21 KB) processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 3.pdf (pdf, 125.06 KB) processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 4.pdf (pdf, 691.34 KB) processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 5.pdf (pdf, 58.87 KB) processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 6.pdf (pdf, 97.86 KB) processed priloha k usneseni c 38 2019 k bodu 9.pdf (pdf, 192.23 KB)
17.06.2019 Usnesení zastupitelstva (pdf, 310.31 KB) Příloha usnesení 30 (pdf, 9.43 MB) Příloha usnesení 32 (pdf, 431.36 KB) Příloha usnesení 33 i (pdf, 272.17 KB) Příloha usnesení 33 ii (pdf, 64.03 KB) Příloha usnesení 33 iii (pdf, 63.42 KB) Příloha usnesení 33 iv (pdf, 26.08 KB) Příloha usnesení 33 v (pdf, 25.66 KB) Příloha usnesení 33 vi (pdf, 23.8 KB) Příloha usnesení 34 (pdf, 187.06 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
08.04.2019 Usnesení zastupitelstva (pdf, 124.24 KB) Příloha usnesení 18 (pdf, 195 KB) Příloha usnesení 22 1 (pdf, 185.32 KB) Příloha usnesení 22 2 (pdf, 393.58 KB) Příloha usnesení 22 3 (pdf, 183.85 KB) Příloha usnesení 22 4 (pdf, 717.65 KB) Příloha usnesení 23 1 (pdf, 24.5 KB) Příloha usnesení 23 2 (pdf, 27.89 KB) Příloha usnesení 23 3 (pdf, 27.62 KB) Příloha usnesení 23 4 (pdf, 27.53 KB) Příloha usnesení 23 5 (pdf, 33.03 KB) Příloha usnesení 23 6 (pdf, 27.29 KB) Příloha usnesení 23 7 (pdf, 278.12 KB) Příloha usnesení 23 8 (pdf, 276.95 KB) Příloha usnesení 23 9 (pdf, 277.86 KB) Příloha usnesení 23 10 (pdf, 279.45 KB) Příloha usnesení 23 11 (pdf, 277.12 KB) Příloha usnesení 23 12 (pdf, 281.59 KB) Příloha usnesení 24 (pdf, 403.36 KB) Příloha usnesení 25 1 (pdf, 24.06 KB) Příloha usnesení 25 2 (pdf, 25.59 KB) Příloha usnesení 25 3 (pdf, 49.93 KB) Příloha usnesení 25 4 (pdf, 156.72 KB) Odkaz na audio záznam
21.01.2019 Usnesení (pdf, 247.21 KB) Dotační program (pdf, 1.78 MB) Příloha (pdf, 69.66 KB) Příloha (pdf, 231.67 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
05.11.2018 Změny rozpočtu (pdf, 170.33 KB) Změny rozpočtu (pdf, 51.99 KB) Dodatek 1 smlouvy o výpůjčce MS Mezi Domy (pdf, 86.22 KB) Usnesení zastupitelstva (pdf, 227.65 KB) Odkaz na audio záznam
12.09.2018 Usnesení zastupitelstva (pdf, 220.65 KB) prodejní cena pozemků parc. č. 10/1 0 výměře 343 m2 (pdf, 33.46 KB) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku parc. č. 8/1 o výměře 1699 m2, části pozemku parc.č. lO/l o výměře 138,3 m2 (pdf, 427.31 KB) Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení mezi MC Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš (pdf, 145.36 KB) Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemků parc. č. 922/14 a parc.č. 910/67 (pdf, 286.97 KB) Změna územního plánu, parc. č. 928, parc. č. 929, parc. č. 930, část parc. č. 922/14, část parc. č. 910/67, (pdf, 68.93 KB) Změna územního plánu, parcela č. 669/11 (pdf, 33.57 KB) Změna územního plánu, parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10 (pdf, 105.23 KB) Směnná smlouva s Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong (pdf, 324.15 KB) Směnná smlouva Smolkovi (pdf, 299.39 KB) Odměny FV KV (pdf, 29.83 KB) Navýšení objemu rozpočtu (pdf, 75.65 KB) Změny rozpočtu (pdf, 69.43 KB) Zpráva o činnosti FV (pdf, 26.92 KB) Zpráva o činnosti rady (pdf, 26.38 KB) Člen školské rady (pdf, 33.56 KB) Odkaz na audio záznam
20.06.2018 Usnesení zastupitelstva (pdf, 253.11 KB) Usnesení č.18/2018 (pdf, 112.89 KB) Usnesení č.19/2018 (pdf, 58.04 KB) Usnesení č.20/2018 (pdf, 36.67 KB) Usnesení č.21/2018 (pdf, 32.08 KB) Usnesení č.22/2018 vč. příloh (pdf, 72.91 KB) Usnesení č.23/2018 (pdf, 28.37 KB) Usnesení č.24/2018 (pdf, 37.08 KB) Usnesení č.25/2018 (pdf, 33.23 KB) Usnesení č.26/2018 vč. příloh (pdf, 167.44 KB) Usnesení č.27/2018 vč. příloh (pdf, 901.9 KB) Usnesení č.28/2018 (pdf, 52.66 KB) Usnesení č.29/2018 vč. příloh (pdf, 67.61 KB) Usnesení č.30/2018 vč. příloh (pdf, 325.91 KB) Usnesení č.31/2018 vč. příloh (pdf, 294.43 KB) Usnesení č.32/2018 (pdf, 195.84 KB) připomínky-výkresy (pdf, 6.26 MB) připomínky ZMČ (pdf, 304.49 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
18.04.2018 usneseni zastupitelstva 2018 04 18.pdf (pdf, 209.84 KB) processed u z 8 2018.pdf (pdf, 445.57 KB) processed u z 9 2018.pdf (pdf, 940.65 KB) processed u z 10 2018.pdf (pdf, 299.55 KB) processed u z 11 2018.pdf (pdf, 32.7 KB) processed u z 12 2018.pdf (pdf, 427.77 KB) processed u z 13 2018.pdf (pdf, 26.34 KB) processed u z 14 208.pdf (pdf, 29.98 KB) processed u z 15 2018.pdf (pdf, 113.52 KB) processed u z 16 2018.pdf (pdf, 24.08 KB) processed u z 17 2018.pdf (pdf, 24.79 KB) Odkaz na audio záznam
24.01.2018 usneseni zastupitelstva 2018 01 24.pdf (pdf, 445.33 KB) processed u 1 2018 podnet obcanu.pdf (pdf, 1 MB) processed u 2 2018 rozpocet.pdf (pdf, 5.27 MB) processed u 3 2018 zmocneni r.pdf (pdf, 890.72 KB) processed u 4 2018 dotacni program.pdf (pdf, 22.98 MB) processed u 5 2018 prevod bd.pdf (pdf, 742.12 KB) processed u 6 2018 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 10.86 MB) processed u 7 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 645.3 KB) Odkaz na audio záznam

Stránky