Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ

Datum zasedání Zápis: Usnesení Přílohy
13.12.2022 processed usneseni zastupitelstva 2022 12 13.pdf (pdf, 236.01 KB) priloha k usneseni 64 2022 rozpoctove provizorium.pdf (pdf, 103.24 KB) priloha k usneseni 68 2022 dotacni program 2023.pdf (pdf, 10.6 MB) priloha k usneseni 70 2022 - ro 28-30.pdf (pdf, 435.66 KB) priloha k usneseni 70 2022 - ro 31.pdf (pdf, 411.83 KB) priloha k usneseni 70 2022 - ro 32.pdf (pdf, 409.11 KB) priloha k usneseni 70 2022 - ro 35-36.pdf (pdf, 426.82 KB) Odkaz na audio záznam
18.10.2022 usneseni zastupitelstva 2022 10 18.pdf (pdf, 219.19 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
20.09.2022 priloha k usneseni 40 2022 ro 20-26 2022.pdf (pdf, 451.08 KB) priloha k usneseni 40 2022 ro 27 2022.pdf (pdf, 227.73 KB) usneseni zastupitelstva 2022 09 20.pdf (pdf, 205.4 KB) Odkaz na audio záznam
27.06.2022 usneseni zastupitelstva 2022 06 28 29.pdf (pdf, 248.37 KB) priloha k usneseni z 26 2022 3.pdf (pdf, 1.16 MB) priloha k usneseni z 26 2022 gp.pdf (pdf, 1.12 MB) priloha k usneseni z 26 2022 navrh smlouvy.pdf (pdf, 628.47 KB) priloha k usneseni z 26 2022 vypis kn.pdf (pdf, 129.08 KB) priloha k usneseni z 28 2022 pripominky k mp.pdf (pdf, 1.74 MB) priloha k usneseni z 29 2022 0a zaverecny ucet 2021 obsah.pdf (pdf, 413.71 KB) priloha k usneseni z 29 2022 0b navrh zaverecny ucet 2021 cisla stranek.pdf (pdf, 1.09 MB) priloha k usneseni z 29 2022 1a zprava o vysledku prezkoumani hospodareni 2021 priloha 1a.pdf (pdf, 1.97 MB) priloha k usneseni z 29 2022 1b prijata opatreni za rok 2021 z konecneho prezkumu - priloha c. 1b.pdf (pdf, 473.36 KB) priloha k usneseni z 29 2022 2 vykaz fin 2-12 m 2021 - priloha c. 2.pdf (pdf, 81.6 KB) priloha k usneseni z 29 2022 3 bilance prijmu a vydaju 2021 - priloha c. 3.pdf (pdf, 48.68 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4a prehled financniho vyporadani 2021- priloha c. 4a.pdf (pdf, 374.38 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4b financni vyporadani se sr - priloha c. 4b.pdf (pdf, 759.06 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4c financni vyporadani s hmp - priloha c. 4c.pdf (pdf, 613.12 KB) priloha k usneseni z 29 2022 4d zaznam z jednani o fv 2021 - priloha c. 4d.pdf (pdf, 1.62 MB) priloha k usneseni z 29 2022 5 investice realizovane v roce 2021 - priloha c. 5.pdf (pdf, 656.04 KB) priloha k usneseni z 29 2022 6 penezni fondy 2021 - priloha 6.pdf (pdf, 645.18 KB) priloha k usneseni z 29 2022 7 zavazky 2021 hc i vhc - priloha c. 7.pdf (pdf, 717.12 KB) priloha k usneseni z 29 2022 8 pohledavky 2021 hc i vhc - priloha c. 8.pdf (pdf, 595 KB) priloha k usneseni z 29 2022 9 inventarizace za rok 2021 - priloha c. 9.pdf (pdf, 903.44 KB) priloha k usneseni z 29 2022 10 prispevkove organizace - hospodareni zakonne fondy 2021 - priloha c. 10.pdf (pdf, 560.37 KB) priloha k usneseni z 29 2022 11a organizacni slozka jsdh libus 2021 - priloha c. 11a.pdf (pdf, 592.21 KB) priloha k usneseni z 29 2022 11b organizacni slozka jsdh pisnice 2021 - priloha c. 11b.pdf (pdf, 587.45 KB) priloha k usneseni z 29 2022 12 vedlejsi hospodarska cinnost 2021 - priloha c. 12.pdf (pdf, 428.57 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr. rozp. 9 -ro 19.pdf (pdf, 416.22 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr.rozp . 3 - ro 3-8.pdf (pdf, 459.05 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr.rozp . 4 -ro 9-10.pdf (pdf, 232.27 KB) priloha k usneseni z 30 2022 upr.rozp . 6 - ro 12-16.pdf (pdf, 439.32 KB) priloha k usneseni z 32 2022 navrh smlouvy.pdf (pdf, 810.9 KB) priloha k usneseni z 32 2022 tabulka zadosti o dotace 2022 vyssi nez 50 000- kc.pdf (pdf, 313.54 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
05.04.2022 usneseni zastupitelstva 2022 04 05.pdf (pdf, 223.77 KB) priloha k usneseni 11 2022 inv soupis jsdh libus.pdf (pdf, 34.27 KB) priloha k usneseni 11 2022 inv soupis jsdh pisnice.pdf (pdf, 37.07 KB) priloha k usneseni 11 2022 jsdh libus.pdf (pdf, 184.82 KB) priloha k usneseni 11 2022 jsdh pisnice.pdf (pdf, 185.13 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms k lukam.pdf (pdf, 276.29 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms ke kasne.pdf (pdf, 275.37 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms lojovicka.pdf (pdf, 276.7 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl ms mezi domy.pdf (pdf, 276.96 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 8 ke zl zs meterologicka.pdf (pdf, 276.63 KB) priloha k usneseni 12 2022 dodatek c 9 ke zl zs pisnice.pdf (pdf, 278.97 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms k lukam.pdf (pdf, 53.01 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms ke kasne.pdf (pdf, 56.44 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms lojovicka.pdf (pdf, 57.38 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol ms mezi domy.pdf (pdf, 58.07 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol zs l conka.pdf (pdf, 51.61 KB) priloha k usneseni 12 2022 protokol zs meteo.pdf (pdf, 64.12 KB) priloha k usneseni 18 2022 inventarizacni zprava 2021 1.pdf (pdf, 101.24 KB) priloha k usneseni 18 2022 ucetni zaverka.pdf (pdf, 11.2 MB) priloha k usneseni 18 2022 zaverecna zprava k inventarizaci.pdf (pdf, 219.6 KB) priloha k usneseni 18 2022 zprava o vysledku prezkoumani hospodareni.pdf (pdf, 1.96 MB) priloha k usneseni 19 2022 ro 2 - navys.provozn.prispevku zs ms - pomoc ukrajine 2.pdf (pdf, 406.85 KB) priloha k usneseni 21 2022 ro 1 - rezerva hmp.pdf (pdf, 409.48 KB) priloha k usneseni 22 2022 dodatek.pdf (pdf, 191.46 KB) priloha k usneseni 23 2022 dodatek.pdf (pdf, 341.53 KB) Odkaz na audio záznam
11.01.2022 Odkaz na audio záznam
11.01.2022 usneseni zastupitelstva 2022 01 11.pdf (pdf, 230.29 KB) priloha k usneseni z 2 2022 rozpocet 2022.pdf (pdf, 1.14 MB) priloha k usneseni z 3 2022.pdf (pdf, 283.44 KB) priloha k usneseni z 4 2022 cestne prohlaseni.pdf (pdf, 435.32 KB) priloha k usneseni z 4 2022 dotacni program.pdf (pdf, 811.29 KB) priloha k usneseni z 4 2022 formular vyuctovani.pdf (pdf, 695.63 KB) priloha k usneseni z 4 2022 identifikace zadatele.pdf (pdf, 984.05 KB) priloha k usneseni z 4 2022 jmenovani komisi.pdf (pdf, 522.36 KB) priloha k usneseni z 4 2022 priloha cast b.pdf (pdf, 707.83 KB) priloha k usneseni z 4 2022 verejnopravni smlouva.pdf (pdf, 815.18 KB) priloha k usneseni z 4 2022 vzor prilohy.pdf (pdf, 661.66 KB) priloha k usneseni z 5 2022.pdf (pdf, 372.75 KB) priloha k usneseni z 6 2022 ro 30.pdf (pdf, 420.17 KB) priloha k usneseni z 6 2022 ro 31.pdf (pdf, 405.27 KB) priloha k usneseni z 6 2022 ro 32.pdf (pdf, 418.04 KB) priloha k usneseni z 7 2022.pdf (pdf, 60.34 KB) priloha k usneseni z 9 2022.pdf (pdf, 490.6 KB)
07.12.2021 usneseni zastupitelstva 2021 12 07.pdf (pdf, 204 KB) priloha k usneseni c 50 2021 smlouva hanaj.pdf (pdf, 220.51 KB) priloha k usneseni c 48 2021 ro 27 28.pdf (pdf, 414.81 KB) priloha k usneseni c 48 2021 ro 29.pdf (pdf, 419.09 KB) priloha k usneseni c 46 pravidela provizoria.pdf (pdf, 43.93 KB) Odkaz na audio záznam
20.09.2021 Odkaz na audio záznam
20.09.2021 usneseni zastupitelstva 2021 09 20.pdf (pdf, 223.73 KB) priloha k usneseni c 36 2021 smlouva oin.pdf (pdf, 744.17 KB) priloha k usneseni c 37 2021 darovaci smlouva.pdf (pdf, 443.72 KB) priloha k usneseni c 38 2021 smlouva smenna.pdf (pdf, 189.28 KB) priloha k usneseni c 39 2021 lesik dobronicka.pdf (pdf, 96.21 KB) priloha k usneseni c 40 2021 ro 25-26.pdf (pdf, 423.29 KB) priloha k usneseni c 41 2021 navrh smlouvy.pdf (pdf, 380.01 KB) priloha k usneseni c 42 2021 ro 18-21.pdf (pdf, 448.1 KB) priloha k usneseni c 42 2021 ro 23.pdf (pdf, 411.07 KB)

Stránky