Slovo starosty

30.04.2024

Slovo starosty Pavla Macháčka - květen 2024

Vážení čtenáři,  moc vás po pěti měsících zdravím. Zima je za námi, dá-li se o zimě vůbec hovořit, a Velikonoce, svátky jara, proběhly v počasí spíše letním. Takže pěkné počasí nám všem. V... (číst více)

02.04.2024

Slovo místostarosty Tomáše Loukoty - duben 2024

Milí spoluobčané z Libuše a Písnice,  dovolte mi, jako nově zvolenému místostarostovi pro správu majetku a investic, abych vám popřál duben plný jarních aktivit. Ani naše nové vedení... (číst více)

01.03.2024

Slovo místostarosty Jaroslava Melichara - březen 2024

Vážení přátelé! V tomto čísle našeho časopisu U nás na mne, jak se říká, došla řada a mám, coby místostarosta městské části, tu čest a příležitost vás oslovit tímto úvodníkem. Představuje pro mne... (číst více)

02.02.2024

Slovo místostarosty Radka Řezanky - únor 2024

Vážení spoluobčané Libuše a Písnice, Rád bych využil tuto příležitost a jako nový místostarosta bych se vám chtěl trochu představit. Na Libuši s rodinou žijeme přes 20 let. Aktivně jsem se začal... (číst více)

02.01.2024

Slovo místostarostky Kateřiny Turnové - leden 2024

Vážení  spoluobčané Písnice a Libuše, dostává se vám do rukou první číslo časopisu U nás v roce 2024. Chtěla bych Vám popřát do tohoto roku za celé vedení MČ Praha-Libuš hodně štěstí,... (číst více)

04.12.2023

Slovo starostky Lucie Jungwiertové - prosinec 2023

Milí sousedé, Zastupitelstvo MČ 7. listopadu 2023 uzavřelo roční působení starostky Lucie Jungwiertové a dvou místostarostek Pavly Tůmové a Evy Radové v Radě MČ. Kateřina Turnová a Eugen Vojvoda... (číst více)

04.12.2023

Slovo starosty Pavla Macháčka - prosinec 2023

Vážení spoluobčané z Libuše a Písnice, moc vás všechny zdravím jako právě zvolený starosta naší městské části (psáno 17. listopadu). Vzhledem k neobvyklému času, kdy k mému zvolení... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - listopad 2023

Milí sousedé,  září a říjen přinesly řadu zajímavých akcí, návštěv a setkání. Tradiční Jablkobraní, Drakiáda, modelářská soutěž, Káva na radnici, několik veřejných projednání developerských... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - říjen 2023

Milý sousedé,  toto číslo má několik příspěvků, jejichž hlavním poselstvím je poděkování a vděčnost. Najdete zde reportáž z významné události naší městské části, při které byla udělena cena... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - září 2023

Milí sousedé, vítáme Vás po dvouměsíční letní odmlce opět na stránkách časopisu U nás. Věříme, že jste si užili krásné léto se všemi rozmary počasí letošního roku, a vracíte se bohatší o zážitky a... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - červenec 2023

Milí sousedé, ve chvíli, kdy otevřete stránky časopisu U nás, možná nebudete právě „u nás“ na Libuši nebo v Písnici, ale někde na prázdninách nebo dovolené. Skončil školní rok a letní prázdniny... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - červen 2023

Milí sousedé, věřím, že jste si užili oslavy 90. výročí založení ZŠ Meteorologická. Bylo možné si prohlédnout školu i se účastnit bohatého programu. Já osobně jsem si velmi užila slavnostní akademii... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - květen 2023

Vážení a milí sousedé, někdy se daří, někdy méně. Znáte to? Nám se letos opravdu nedařilo s participativním rozpočtem. Určitě jste zaznamenali na stránkách časopisu U nás, webu MČ i samostatně... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - duben 2023

Vážení a milí sousedé, jak jste mnozí zaznamenali, pořádáme na radnici každý měsíc setkání s občany. Kdokoli bez předchozího objednání může přijít do kanceláře starostky a místostarostů a probrat s... (číst více)

20.11.2023

Slovo starostky - březen 2023

Vážení a milí sousedé,  komunikace je termín skloňovaný ve všech pádech. Užívá se především ve smyslu předávání informací. Už se tolik neví, že původní význam je odvozen z latinského... (číst více)

Stránky