Dům s chráněnými byty

Máte zájem o nájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Brunelova 961/14, Praha 4 - Libuš?

Vlastníkem tohoto domu zvláštního určení je Hlavní město Praha a jeho provoz zajišťuje Magistrát hlavního města Prahy (na mapě) .

Kontakt se zájemci zajišťuje Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Ředitelem tohoto odboru je Mgr. Josef Vacek a kontaktním pracovníkem je:
Mgr. Petr Květák,
tel. 236 004 148,
e-mail petr.kvetak@praha.eu.

Informace např. o výši nájmu a podmínkách bydlení je možno získat u pracovnice bytového odboru:
Mgr. Jany Balkové
tel. 236 002 014.

Upozorňujeme, že nájemní smlouvu je možno uzavřít pouze se seniory staršími 65 let. S mladšími pouze pokud se jedná o osoby zdravotně znevýhodné s poruchou pohybového aparátu.

V každém případě je třeba se a podání žádosti o schválení pronájmu bytu zde připravit.

Povinnou přílohou vaší žádosti musí být vyjádření městské část Praha-Libuš ke skutečnosti, že městská Praha-Libuš nevlastní žádné byty. Tím je třeba vaši žádost doložit.

 

Odkaz na webové stránky hl. m. Prahy - Byty zvláštního určení (bezbariérové byty) - informace a pravidla, formuláře ke stažení:

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/dalsi_sluzby/bezbarierove_byty/index.html

Odkaz na webové stránky hl. m. Prahy - Byty pro seniory (65+) - informace a pravidla, formuláře ke stažení:

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/dalsi_sluzby/byty_pro_seniory/index.html

Fotogalerie: