Dům s chráněnými byty

Máte zájem o nájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Brunelova 961/14, Praha 4 - Libuš?

Vlastníkem tohoto domu zvláštního určení je Hlavní město Praha a jeho provoz zajišťuje Magistrát hlavního města Prahy (na mapě) .

Kontakt se zájemci zajišťuje Odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/chci_bydlet/zad...

Irena Tomanováoddělení využití bytového fondu
adresa:Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 119
telefon:+420 236 00 2014
e-mail:irena.tomanova@praha.eu
návštěvní dny:pondělí 12,00 - 17,00 hod.
 středa    8,00 - 18,00 hod.

Upozorňujeme, že nájemní smlouvu je možno uzavřít pouze se seniory staršími 65 let. S mladšími pouze pokud se jedná o osoby zdravotně znevýhodněné s poruchou pohybového aparátu.

V každém případě je třeba se a podání žádosti o schválení pronájmu bytu zde připravit.

Povinnou přílohou vaší žádosti musí být vyjádření městské část Praha-Libuš ke skutečnosti, že městská Praha-Libuš nevlastní žádné byty. Tím je třeba vaši žádost doložit.

Odkaz na webové stránky hl. m. Prahy - Byty zvláštního určení (bezbariérové byty) - informace a pravidla, formuláře ke stažení:

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/dalsi_sluzby/bezbarierove_byty/index.html

Odkaz na webové stránky hl. m. Prahy - Byty pro seniory (65+) - informace a pravidla, formuláře ke stažení:

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/dalsi_sluzby/byty_pro_seniory/index.html

Fotogalerie: 
Dům s chráněnými byty
Dům s chráněnými byty