Změny v systému svozu odpadů v Praze

Chcete ušetřit? Třiďte bioodpad

Předvánoční posezení seniorů se starostou a zastupiteli městské části

Předvánoční posezení seniorů se starostou a zastupiteli městské části

dne 17. prosince od 17:00 do 19:00 hodin

MČ Praha-Libuš

Slovo starosty

Starosta
29.11.2019

Slovo starosty - prosinec

Vážení občané, kdybych měl jmenovat nejčastější dotaz, s jakým jste se na mne v listopadu obraceli, bylo by to zprovoznění zastávky Mílová autobusu linky 165 směr Libuš: „Zastávka je postavená, proč u ní autobus ještě nestaví?“ O vybudování zastávky jsme poprvé požádali před několika lety. V pokročilé fázi přípravy jsme narazili na odpor sousedů a museli začít znova a na jiném místě. Námitky sousedů byly oprávněné a nové umístění je vhodnější. Investorem zastávky není městská část, ale Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která tuto komunikaci spravuje. V zájmu urychlení... (číst více)

Aktuální číslo U nás