Demografická studie

Pro území městské části Praha-Libuš byla provedena v roce 2020 aktualizace demografické studie zaměřené na potřebu plánování kapacit mateřského a základního školství na území MČ Praha-Libuš a dále budoucích potřebných kapacit sociálních služeb pro toto území. Přiložená studie (níže v dokumentech ke stažení) poskytuje výhled na horizont prognózy do roku 2043.  Dokument vzala na vědomí Rada MČ Praha-Libuš svým usnesením č.  248/2020 ze dne 16. 11. 2020.