Realizované projekty

Období realizace: 2018-2022

Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš

Finanční zdroj: Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program: Praha – Pól růstu (OP PPR)

Řídící orgán: Magistrát hlavního města Prahy

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304

Prioritní osa OP PPR: Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR: 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Příjemce: Městská část Praha-Libuš

Realizace: 05/2019 – 08/2020

Dodavatel stavby: Urbio Sisto, s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČ: 28993012

Rozpočet projektu: 19 778 257 Kč

Stručný popis projektu:      

Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku.

Předmětem projektu je přístavba nového pavilonu pro dvě třídy ve stávajícím areálu Mateřské školy K Lukám a rozšíření její kapacity pro celkem 48 dětí předškolního věku.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Období realizace: 2014-2018

Období realizace: 2010-2014