Školská komise

Jméno Funkce E-mail Kompetence
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. předsedkyně komise
Ing. Lenka Koudelková zástupkyně starosty, členka školské komise koudelkova@klubjunior.cz vzdělávání, školství, tělovýchova a sociální oblast
Ing. Vendula Audolenská členka školské komise
JUDr. Ing. Eva Radová členka zastupitelstva, členka školské komise radovae@email.cz
Vladimíra Tomášková členka zastupitelstva, členka školské komise vladkatomaskova@seznam.cz
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. členka zastupitelstva, členka školské komise pavla.tumova@gmail.com
Pham Duong člen komise

Usnesení školské komise


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr