Zájezd ze Zvíkova na Orlík lodí

Datum: 
13.06.2024 08:00

Vážení spoluobčané, 

MČ Praha-Libuš vás srdečně zve na celodenní zájezd určený zejména pro seniory nad 55 let s trvalým pobytem na Libuši a Písnici. Zájezd je naplánován na čtvrtek 13. 6. 2024 na hrad Zvíkov a následně lodí k zámku Orlík. Prodej zájezdu bude zahájen v pondělí 22. 4. 2024, vždy od 8:00 do 12:00, do vyprodání míst, nejpozději do 3. 6. 2024, v budově ÚMČ Praha-Libuš, Odbor správní a školství, K Lukám 664/1, v přízemí. Cena je 250 Kč/osobu a obsahuje dopravu, průvodce, vstupné na hrad Zvíkov a vyjížďku lodí. Těšíme se na vás!