SOKOLENÍ v libušské sokolovně

Datum: 
18.09.2019 14:00 - 17:00

T. J. Sokol Libuš zve všechny děti i dospělé na akci
Sportovně-zábavná akce, vstup zdarma – areál libušské sokolovny.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v tělocvičně sokolovny.
S O K O L E N Í
www.sokollibus.cz