Rozvoj v počátcích školní docházky

Datum: 
12.11.2019 17:00

Srdečně vás zveme na EduCoffee
Rozvoj nadání v počátcích
školní docházky
12. listopadu 2019, 17.00 - 19.00
Karel Tomek, Anna Dubská
Všechny děti mají potenciál, který můžeme buď rozvíjet, nechat ležet „ladem“ nebo dokonce brzdit.
Tomu všemu se budeme věnovat na workshopu, ve kterém bude prostor i pro vaše otázky a výměnu zkušeností.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L.Coňka 40/3
EduCoffee je určeno pro učitele a
všechny zájemce o vzdělávání.
Účast je zdarma, nutná registrace na
www.mappraha12.cz..
Jaké příležitosti mají rodiče a učitelé
pro rozvoj různých typů nadání?
Jak rozvíjet představivost vašich dětí a
žáků?
Jak podporovat jejich tvořivost a pracovat
s proaktivitou?