Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2022

Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2022

II. Harmonogram dotačního řízení

Důležité termíny

Dotační období:                                                                                                                             1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Vyhlášení programu a současně výzvy pro podání žádosti o dotace počínaje dnem zveřejnění, nejdéle: do 21. 1. 2022,

a to po dobu nejméně 90+2 dnů od data zveřejnění.

Lhůta pro podání žádosti o dotace:                                                                                               28. 3. 2022 – 13. 4. 2022 do 14:00 hodin.

Rozhodující pro posouzení dodržení vyhlášeného termínu ukončení předkládání žádostí je datum doručení žádosti do podatelny ÚMČ Praha-Libuš.

Rozhodnutí o poskytnutých dotací a zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce a internetových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději:

                                                                                                                                                    do 31. 5. 2022, a to po dobu nejméně 90+2 dnů od data zveřejnění.

Uzavírání veřejnoprávních smluv:                                                                                               do 30. 6. 2022

Vyúčtování dotace:                                                                                                                      do 31. 1. 2023

Nevyčerpaná část dotace v rámci projektů se vrací na účet poskytovatele: do 15 dnů od odevzdání vyúčtování projektů.

Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Podrobnější informace naleznete ve výzvě a jejích přílohách.