Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2022

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro druhé pololetí 2022
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V září až listopadu 2022 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 9. do 11. září: K Lukám (parkoviště), Na Močále x Třebějická, U Bazénu (vedle střední školy), Zbudovská x Předposlední, K Novému sídlišti x Na Šejdru

od 16. do 18. září: K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická, Na Losách x Lužská, Výletní x Zahrádecká, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická

od 23. do 25. září: Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, Na Okruhu (u č.p. 389), Mirotická x Zbudovská,

od 30. září do 2. října: Ohrobecká x Lojovická, Na Domovině (u MŠ), Ke Kurtům x Na Okruhu, Hoštická x Putimská, Ke Kašně (u MŠ)

od 7. do 9. října: Chvalšovická x Křesanovská, Švihovská (u Ekospolu), Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), U Bazénu (vedle střední školy)

od 14. do 16. října: Božejovická x Třebějická, Na Okruhu (u Klubu Junior), V Rohu x V Koutě, Na Musilech x U Libušské sokolovny

od 21. do 23. října: U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenická x K Vrtilce,K Lukám (parkoviště), V Zákopech (u první zatáčky)

od 4. do 6. listopadu: Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská,K Vrtilce x Na Konečné, Betáňská x Na Musilech, Výletní x Zahrádecká

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 16:00 do 20:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

6. října: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru, Mirotická x Zbudovská

13. října: Výletní x Zahrádecká, Na Okruhu (u č.p. 389), K Lukám (parkoviště)

20. října: K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická, K Vrtilce x Na Konečné

3. listopadu: V Rohu x V Koutě, Zahrádecká x Hvězdonická, Na Močále x Třebějická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

 

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.
8. října od 9:00 do 12:00: K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská

8. října od 13:00 do 16:00: Předenická x K Vrtilce, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

22. října od 9:00 do 12:00: K Novému sídlišti x Na Šejdru, Hoštická x Putimská

22. října od 13:00 do 16:00: Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Na Močále x Třebějická

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 18:00. Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

15. října: Ke Kašně (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdonická, Betáňská x Na Musilech,

5. listopadu: Ohrobecká x Lojovická, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Hoštická x Olšovická, Chvalšovická x Křesanovská

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš