Pražská plynárenská, a.s.

Typ smlouvy: 
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
Číslo smlouvy: 
2021120206
Dotační program: 
ne