František Prchlík

Typ smlouvy: 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2023030024
Dotační program: 
ne