Hlavní město Praha

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INO/21/01/002348/2004, Zvonička
Číslo smlouvy: 
2015116156
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Čtvrtek, Listopad 12, 2015