Predistribuce, a.s.

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. VB S24/1010129 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 
2011114110
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Úterý, Listopad 15, 2011