ZŠ Meteorologická

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Číslo smlouvy: 
2016126160
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Pondělí, Duben 4, 2016