Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc.

Typ smlouvy: 
Smlouva o zřízení smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2018024022
Platnost od: 
Úterý, Březen 20, 2018