Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Typ smlouvy: 
smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Číslo smlouvy: 
2018014006
Platnost od: 
Pondělí, Únor 19, 2018