Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš

Typ smlouvy: 
Dodatek č.2 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš
Číslo smlouvy: 
2019046033
Platnost od: 
Úterý, Duben 9, 2019