„Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4“

Předpokládaná hodnota: 
84 tis Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
15.10.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
29.10.2015
Předmět zakázky: 
parkovací plocha v k.ú.Písnice části pozemků prac.č.910/69 a 910/81 o výměře celkem 1778 m
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 29.10. 2015 11,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 29.10.2015 v 11,30 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz