Dodávka, montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité schodiště do školní jídelny Základní školy s RVL v Praze 4 Písnici

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu na služby
Předpokládaná hodnota: 
240 tis.
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
28.5.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
10.6.2015
Předmět zakázky: 
Dodávka, montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité schodiště zeskladu potravin v 1PPdo školní jídelny v 1 NP
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 4.6. 2015 ve 13,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 10. 6. 2015 13,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. 6. 2015 13,30hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz