Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garáží ulice Dobronická 694, Praha 4-Libuš

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu na služby
Předpokládaná hodnota: 
200 tis.Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
28.5.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
10.6.2015
Předmět zakázky: 
Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garážového domu včetně ovládání pomocí čipových karet
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 8.6. 2015 ve 9,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 10. 6. 2015 9,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. 6. 2015 9,30hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz