„Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠMezi Domy “,

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
1 900 tis bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
7.5.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
2.6.2015
Předmět zakázky: 
provedení stavebních prací spojených se zateplením a věmenou střešního pláště a klempířských prvků
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 14.5. 2015 ve 12,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu K Lukám 664, Praha 4-Libuš

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 2. 6. 2015 9,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2. 6. 2015 10,15 hod hod.hodin v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

pozor změna místa a času otevírání obálek nově 2.6.2015 ve 13 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 1  

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz