„Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí údržby v objektu Dobronická č.p. 694-garážový dům, Praha 4-Libuš“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
200 tis. Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
26.11.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
9.12.2014
Předmět zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení nového zdroje tepla a rozvodů plynu.
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 1. 12.  2014 ve 10,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu z ulice Na Domovině

Lhůta pro vznesení dotazů na dodatečné informace je stanovena do 8. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 9.12.2014 do 9,00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 9.12.2014 ve 9:15 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č. p. 1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz

Příloha: