„Inspekci účinnosti sanace při odstraňování azbestové zátěže a veškerých stavebních úprav v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - zakázka č. 20140327 - PODEPSÁNA SMLOUVA

Způsob zadání: 
ZAKÁZKA PŘIDĚLANA NA ZÁKLADĚ VÝJIMKY Z VNITŘNÍ SMĚRNICE O ZMR Z DŮVODU UVEDENÉHO V USNESENÍ RMČ
Předpokládaná hodnota: 
230.000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
29.3.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
29.3.2014
Předmět zakázky: 
výkon stavebního dozoru nad sanací azbestu (inspekce účinnosti sanace), monitoring a odborného poradenství
Doplňující informace: 

Oslovení jediné firmy, která má jako jediná na území 
ČR akreditaci inspekčního orgánu na odstraňování azbestu.

Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon Usnesení RMČ 408.75 KB
PDF icon Smlouva 1.22 MB