Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš

Způsob zadání: 
veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služeb zadávána mimo režim zákona
Předpokládaná hodnota: 
1 450 000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
4.2.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.3.2014
Předmět zakázky: 
Údržba zeleně na území Městské části Praha-Libuš včetně likvidace vzniklého přírodního odpadu
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. března 2014 v 13,00 hod.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky je možné zasílat poštou nebo podávat osobně v odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha-Libuš na následující adrese: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš, v pracovních dnech, v uzavřené obálce s označením:"Veřejná zakázka, Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš, NEOTVÍRAT".

Více informací naleznete v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoby: Ing. Anna Rusiňáková, tel.: +420 603 410 027,

Ing. Jindřich Sochůrek, tel.. +420 244 471 884.