„MŠ K Lukám 664 – výměna střešního pláště (havarijní stav) včetně klempířských prvků a zateplení střechy“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení na stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
900 000,-Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
3.9.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
17.9.2013
Předmět zakázky: 
je výměna havarovaného střešního pláště ploché střechy celého objektu MŠ K Lukám 664, Praha-Libuš, včetně všech souvisejících klempířských prvků vč. atik,, oprav hromosvodů a jejich držáků
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 9. 2013  10,00 hod

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Ivo Pujman, pujman@praha-libus.cz  603 410 025