ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130626-3

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení na stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
900 000,-Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
27.6.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
15.7.2013
Předmět zakázky: 
oprava povrchu vstupní chodby školní kuchyně a rekonstrukce technologie chladících boxu
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.7 2013 do11,30 hod..

Kontaktní osoby zadavatele:

    Ing. Ivo Pujman, telefon: 603 410 025 

    e-mail: pujman@praha-libus.cz