Revitalizace parku „U Zahrádkářské kolonie“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota: 
7.521.500,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
30.9.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.10.2011
Předmět zakázky: 
stavební práce
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 30.9.2011

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.10.2011 v 9:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: TECOM spol. s r.o., Radlická 37/901, 150 00 Praha 5.

Kontaktní osoba určená zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je:

Jméno a příjmení:          Ing. Adéla Kytlicová

Tel.:                             +420 777 605 661

Fax.:                            +420 603 827 654

E-mail:                          adela.kytlicova@tecom.cz

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

  • Výběr vítězné firmy:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.333/2011 ze dne 6.12.2011 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:

Vítěznou nabídkou se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka firmy Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříkova 405/13, Litoměřice, PSČ 412 01

•  Podpis smlouvy s vítěznou firmou:

Zadavatel s touto firmou uzavřel smlouvu na zakázku, na kterou bylo vypsáno toto výběrové řízení. Smlouva byla uzavřena dne 6.1.2012 podpisem obou stran. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.

•  Informace:

Pokud byl uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pak z tohoto důvodu v souladu se zákonem § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uchazeč neobdržel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.