Výměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteorologická 181 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
200.000 Kč vč. DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
25.8.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
19.9.2011
Předmět zakázky: 
výměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteorologická 181
Doplňující informace: 

•  Prohlídka místa NUTNÁ:

    po dohodě s ředitelem školy    

    kdykoli včetně víkendů a státních svátků

    Mgr. Zdeněk Bělecký, Tel.: +420 242 446 611,

    GSM: +420 739 202 615, e-mail: zdenek.belecky@zsmeteo.cz     

     Vždy je ale nutné předem informovat přímo ředitele školy!

     Dále - školník - p. Vintr - GSM: +420 602 617 333

•  Zodpovědná osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky

   Ing. Štěpán Sedlák, Tel.: +420 244 021 428, +420 244 401 638,

   e-mail: sprava.majetku@praha-libus

•  Kontaktní osoba - rozpočet zakázky:

   Ing.arch. Zdeněk Kříž,  Tel.: +420 244 021 436,

   e-mail: kriz@praha-libus.cz

 •  Lhůta pro podání nabídek:

   19.09.2011 do 14.00 hodin

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš dne 10.11.2011 o zrušení této soutěže.