Revitalizace hřiště nad Modřanskou roklí II. - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
375.000,- Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
12.8.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
29.8.2011
Předmět zakázky: 
Vybavení hřiště pěti fitness prvky pro seniory i širokou veřejnost
Doplňující informace: 

  Obhlídka místa plnění zakázky:  

    v pátek 19.8.2011 od 11,00, předpokládaný konec do 12,00 hod.

  Kontaktní osoby zadavatele:

    RNDr. Jiří Mašek, CSc., telefon: 261 711 380, 

    e-mail: tajemnik@praha-libus.cz

  Lhůta pro podání nabídek:   

   do pondělí 29.8.2011 do 12:00. 

  UKONČENA VÝBĚREM VÍTĚZNÉ FIRMY:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš dne 30.8.2011 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto:

Vítěznou nabídkou se stává nabídka, která se umístila 1. v pořadí, nabídka č. 4, firmy TOJA, Mgr. Lenka Moštěková, Evropská 24, 160 00, Praha 6. Zadavetel rozhodl s touto firmou uzavřít smlouvu na zakázky, na kterou bylo vypsáno toto výběrové řízení.

•  Podpis smlouvy s vítěznou firmou:

Smlouva byla uzavřena dne 30.9.2011 podpisem obou stran. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.

Příloha: