Oprava požárního vozidla Tatra 813

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
10.11.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.11.2017
Předmět zakázky: 
specifikován v příloze č. 1
Doplňující informace: 

Termín podání nabídek 20. 11. 2017 9,00 hod

termín dokončení prosinec 2017