Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018.