Závěrečný účet 2016 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu