Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.