Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 18.5.2020