Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 14.9.2020