Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 10. 5. 2021