Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 03. 12. 2021