Zápis z 3. jednání finančního výboru ze dne 5.6.2017, usnesení č. 7/2017 - 8/2017