Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 6.3.2017, usnesení č. 4/2017 - 5/2017, 6/2017