Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 23.1.2017, usnesení č. 1/2017 - 2/2017, 3/2017