Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 24.3.2016, usnesení č. 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/20169/2016