Zápis z 4. jednání finančního výboru ze dne 8.6.2015, usnesení č. 7/2015 - 10/2015