Zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 28.8.2017, usnesení č. 10/2017, 11/2017