Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 9.4.2018