Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš