Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 21. 9. 2018