Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 14.10.2019